Marian Gliszewski, zięć Kazimierza Nowaka – nie żyje

Marian Gliszewski – wiele Mu zawdzięczamy! To On zaprosił nas do swojego domu, do Gdańska w 2007 roku, gdzie mogliśmy zobaczyć mnóstwo zdjęć  z podróży afrykańskiej, prywatne listy pisane do żony Marii przez Kazimierza Nowaka, dużo przedwojennych czasopism, w których nasz podróżnik drukował swoje reportaże, a nawet maszynopis książki przygotowywany do wydania w latach powojennych  z reportażami Nowaka przez zamężną z Marianem córkę Nowaka, Elżbietę (niestety, nie udało się jej wówczas wydać tej książki). Trzeba zaznaczyć, że Marian Gliszewski był już od kilku lat wdowcem.

Te wszystkie przekazane nam (wydawnictwu Sorus) materiały posłużyły do wydania  kolejnych, począwszy od III,  wydań  książki  Kazimierza Nowaka “Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd” pod red. Łukasza Wierzbickiego.

W domu Mariana Gliszewskiego zachowalo się także wiele innych pamiątek po Kazimierzu Nowaku i jego żonie: dokumenty osobiste oraz szklane negatywy z rodzinnymi fotografiami z okresu przed wyjazdem Naszego podróżnika do Afryki. I to właśnie dzięki temu, że  Marian je nam  przekazał, mogliśmy przygotować i wydać książkę “Polska Kazimierza Nowaka. Przewodnik rowerzysty”, do  której zaprosiliśmy jako  autora  – dziennikarza – Jacka Y. Łuczaka.

Przygotowywane są kolejne książki, które powstaja w oparciu o  przekazane nam przez Mariana materiały.

Marian Gliszewski, będąc przesz wiele lat na emeryturze interesował się żywo sprawami polityki, korespondując z wieloma znanymi postaciami ze sceny politycznej  III RP.  Listy te wydał  w formie książki w naszym wydawnictwie pt. “Listy nie tylko do posłów”.

Dziękujemy Ci Marianie! Cześć Twojej pamięci!

Teresa i Piotr Szmajda – wydawcy

od lewej: Sławomir Kitowski, Dominik Szmajda, 2 panie, z domu Jasińskie, córki wójta w Chyloni (w 1928 r. Kazimierz Nowak zrobił sobie wspólne zdjęcie - obok - z rodziną wójta), Marian Gliszewski i Teresa Szmajda. Z tyłu Łukasz Wierzbicki i dyr. Muzeum m. Gdyni, Dagmara Opacka.

Prezentowane zdjęcia (autorstwa Sławomira Kitowskiego) wykonane zostały podczas otwarcia wystawy Kazimierza Nowaka w Muzeum Miasta Gdyni, 1 marca, 2012 roku.

Marian Gliszewski ( na zdjęciach w jasnym płaszczu), zmarł 24 marca 2012 r. w wieku 91 lat.

Dominik Szmajda, Marian Gliszewski, Teresa, z d. Jasińska

Opublikowane#w#Wydawnictwo Sorus#|# 0