Kazimierz Nowak uhonorowany!

Pierwsze uroczyste nadanie szkole imienia Kazimierza Nowaka, przedwojennego podróżnika i reportażysty, który jako pierwszy dwukrotnie przejechał kontynent afrykański na rowerze, odbędzie się 15 maja 2009 r. i otrzyma je Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 5 w Poznaniu.Zainteresowanie osobą Kazimierza Nowaka zapoczątkowało ukazanie się jego książki Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd. Listy z podróży afrykańskiej z lat 1931-1936, opublikowanej przez wydawnictwo Sorus. Odkrywcą tej postaci i redaktorem książki jest Łukasz Wierzbicki. Sława podróżnika wzrosła jeszcze bardziej po odsłonięciu przez Ryszarda Kapuścińskiego tablicy pamiątkowej poświęconej Nowakowi oraz ukazaniu się rozszerzonego wydania książki Rowerem i pieszo…, co zaowocowało m.in. artykułami w prasie regionalnej i ogólnopolskiej oraz kilkoma audycjami radiowymi i telewizyjnymi. W muzeach, księgarniach, szkołach i bibliotekach prezentowane są wystawy na temat jego wyprawy do Afryki. W kilku miastach w kraju odbyły się pokazy plenerowe fotografii autorstwa Nowaka zorganizowane przez Narodowe Centrum Kultury. Kluby rowerowe organizują rajdy po Polsce na cześć tego podróżnika, a młodzi ludzie, inspirowani jego wyczynem, wyruszają na rowerze  na Czarny Ląd.

Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz