Tropem losów Kazimierza Nowaka przed jego wyjazdem do Afryki, czyli wizyta Teresy Szmajdy (Sorus) w Bukowsku k. Sanoka na łamach lokalnej prasy

KWARTALNIK – Gazeta Gminy Bukowsko, Nr 2(24)/2010

Nie ma jeszcze komentarzy.

Dodaj komentarz