Reader’s Digest

“Kazimierz Nowak – życie po życiu”

…taki tytuł nosi obszerny artykuł opublikowany przez listopadowy numer Reader’s Digest, w którym Filip Springer opisuje, jak w 70 lat po śmierci Kazimierza Nowaka odżyła pamięć o nim i jak afrykańska podróż odbyta w latach 30. XX wieku inspiruje w XXI wieku do realizacji własnych marzeń…

Opublikowane#w#Łukasz Wierzbicki, Reader’s Digest#|# 0